Начало Новини С близо 900 000 лева се увеличава бюджетът по подмярка COVID 3

С близо 900 000 лева се увеличава бюджетът по подмярка COVID 3

ДФ „Земеделие” увеличава с близо 900 хиляди лева бюджета по подмярка COVID 3. С отпускането на допълнителните средства ще бъдат подпомогнати всички допустими кандидати, които в периода 26 октомври – 13 ноември 2020 г. са заявили помощта.

Общо 211 заявления за подпомагане са подадени по извънредната подмярка. 117 заявления са подадени в направлението за подпомагане за еднократно платима сума на база средносписъчен брой на персонала за периода март – юни 2020 г., а 94 са заявленията за подпомагане за еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 година.

Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция:

    – мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка или маркетинг на продукти, заместващи мляко и млечни продукти;

     – месо и месни продукти;

     – плодове и зеленчуци, включително гъби;

      – пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и маркетинг на продукти, наподобяващи или заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

      – зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка или маркетинг на хляб и тестени изделия;

      – растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка или маркетинг на маслиново масло;

      – технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

      – готови храни за селскостопански животни (фуражи).

  Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 хил. евро.