Начало Агроновини Животновъдство Започва прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине

Започва прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине

От днес областните дирекции на ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления за участие по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, съобщават от ДФ „Земеделие“. Документи за държавни помощ за хуманно отношение към птиците се подават до 8 февруари.

Изплащането на държавната помощ ще започне от 22 февруари 2021 г. Размерът на финансовата подкрепа за 2021 г., определен от УС на ДФ „Земеделие“, е 35 000 000 лева.

Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица – 84 дни).

Задължително условие при подаване на документи е наличието на копие на договор за покупка на броя птици по видове, с които бенефициента кандидатства за подпомагане. В случай на затворен цикъл на производство той представя декларация за произход на броя птици от собствен животновъден обект. Указанията за прилагане на помощта са качени на сайта на ДФ „Земеделие“.

Кандидатстването за подпомагане за отглеждане на свине-майки по схемата за хуманно отношение към свинете е също от 22 януари до 8 февруари.

Помощта за отглеждане на прасета за угояване се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. За подпомагане на прасета за угояване, документи за участие в първия транш ще се приемат от 2 до 17 май 2021 г. Вторият транш ще е отворен за прием на заявления от 2 до 17 септември, а третият – от 7 до 18 октомври 2021 г. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления. Финансовият ресурс за 2021 г. по схемата е 35 000 000 лева.   Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ. Справки – образци за броя на животните, за които се кандидатства през 2021 г., са налични в интернет страницата на фонда в секция Държавни помощи.