Начало Новини Държавните горски предприятия ще инвестират до 2 милиона лева за закупуване на...

Държавните горски предприятия ще инвестират до 2 милиона лева за закупуване на частни горски имоти

От 4 февруари тази година стартира кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, съобщават от МЗХГ. Средствата на държавните предприятия за закупуване на частни гори достигат 2 000 000 лева. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици.

Изкупуването ще се извършва и от 6-те държавни горски предприятия по новоутвърдени правила. Намалява се максимално допустимата площ на един имот, както и на сумарната площ на имотите, предлагани от един собственик от 50 дка на 30 дка.  Това ще позволи закупуването на повече малки по площ имоти. От друга страна, до процедурата ще бъдат допускани и имоти с площ под 1 дка, в случай, че такава е площта на имота при възстановяване на собствеността на собствениците му.

Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са били предмет на покупко-продажба или замяна през последните 2 години, считано към датата на стартиране на приема на документи.

С оглед намаляване на финансовата и административна тежест, за собствениците се облекчава процедурата за представяне на документи.

Заявления от собственици или упълномощени от собствениците лица могат да се подават до 7 май 2021 г., както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско или ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или куриер.

Поради големия брой подавани заявления, се удължават сроковете за разглеждане на документите, оценяване на имотите, както и за изготвянето на оценки от правоспособни оценители.

Припомняме, че до момента са проведени две подобни кампании през 2016-а и през 2020 година. По тях са финализирани сделки за закупуване на общо  459 имота с обща площ 2819 дка. Тяхната обща стойност е 1 млн. 735 хил. лева.