Начало Последни новини Въвеждат мерки за енергийна ефективност в ПЗГ “Кл. Арк. Тимирязав” в Каварна

Въвеждат мерки за енергийна ефективност в ПЗГ “Кл. Арк. Тимирязав” в Каварна

Обществена поръчка “Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училищна сграда и общежитие на Професионална земеделска гимназия “Кл. Арк. Тимирязав” гр. Каварна” обяви Общината в морския град. Прогнозната стойност е 2 971 905 лева.

Дейностите в обхвата на поръчката предвиждат въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебната сграда и общежитието на учебното заведение, при които класът на електропотребление в сградите ще се повиши от “D” на “В”. Предвижда се въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации съгласно изготвеното обследване за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда на хора в неравностойно положение, дейности по конструктивно възстановяване, както и предписани в техническото обследване на сградата дейности.

В обхвата на обществената поръчка са включени изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи по одобрения инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Начинът за възлагане на поръчката е публично състезания. Крайният срок за подаване на оферти е 25 февруари.