Начало Агроновини Животновъдство НСИ: Цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 17,5%

НСИ: Цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 17,5%

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2020 г. се повишава с 15.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година, сочи изследване на Националния статистически институт. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 19.9%, а на продукцията от   животновъдството намалява с 5.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 17.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 20.9%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0.4%.

През четвъртото тримесечие на 2020 година, спрямо същото тримесечие на 2019 година, се увеличават цените на зърнените култури – с 18.0%, техническите култури – с 28.4%, фуражните култури – с 6.4%, пресните зеленчуци – с 2.2%, и пресните плодове – с 4.1%. Увеличение е отчетено в цените на меката пшеница – с 15.6%, маслодайния слънчоглед – с 33.1%, царевицата за зърно – с 23.1%, главестото зеле – с 4.9%, ябълките – с 14.8%, и виненото грозде – с 21.7%.

Понижават се цените на фасула – с 11.7%, краставиците – с 1.0%, и картофите – с 21.9%.

Спрямо същото тримесечие на 2019 г. цените на живите животни намаляват с 10.0% в резултат на спад на цените на свинете – с 19.8%, на птиците – с 2.2%, и на едрия рогат добитък – с 0.3%, който не може да бъде компенсиран от увеличението на цените на дребния рогат добитък – със 7.4%. При продуктите от животновъдството е регистрирано намаление на цените с 0.2%, което е в резултат на по-ниските цени на кравето мляко – с 0.3%, биволското мляко – със 7.2%, и на кокошите яйца за консумация – с 3.6%. Увеличение е отчетено в цените на овчето мляко – с 1.3%, и козето мляко – с 3.7%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г., спрямо 2019 г. като цяло, по-високи са цените на: зърнените култури – с 19.3%, техническите култури – с 31.2%, и фуражните култури – с 9.9%. По-ниски са цените на пресните зеленчуци – с 5.3%, и пресните плодове – с 3.1%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 20.4%, царевицата за зърно – с 19.8%, маслодайния слънчоглед – с 36.4%, бялото главесто зеле – с 3.8%, и виненото грозде – с 20.8%.

По-ниски са цените на фасула – с 8.6%, краставиците – с 6.6%, пипера – с 8.1%, и картофите – с 26.2%.