Начало Агроновини Животновъдство Цената на едро на свинското месо падна

Цената на едро на свинското месо падна

През месец януари т.г. цената на едро на свинското месо се понижи до 3387 лв./тон кланично тегло, което е с 2,7% под нивото от м.декември и с 22% под равнището на същия месец на предходната година. Това сочи бюлетинът на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) за месец февруари 2021 година.

Динамиката на европейския пазар показва слабо покачване на цените на тон кланично тегло на свинско месо в началото на м.февруари (+1% спрямо предходния месец), но това равнище е значително по-ниско от отчетеното през същия период на 2020 г. (-27%).

Европейските производители на свинско месо, вкл. българските, са в изключително трудна пазарна ситуация, повлияна едновременно от рестрикциите, свързани с ограничаването на АЧС, засилените изисквания по отношение на производството в кланиците във връзка с COVID-19 и повишените разходи за фуражи. Очакванията са през първото тримесечие на 2021 г. цените да останат под натиск, поради все още повишеното предлагане от Германия, но перспективите за ръст са големи.

Експертите на Rabobank очакват възстановяване на търсенето на свинско месо през 2021 г. в повечето региони на света, поради възможностите за по-голям контрол върху разпространението на COVID-19. Предвиждат се силни колебания в световната търговия със свинско месо, като негативното въздействие на АЧС и COVID-19, но Китай дава индикации, че ще увеличи вноса, търсейки по-евтино месо, срещу увеличението на фуражните цени.

Въпреки пандемията, консумацията на месо в ЕС-27 се е повишила слабо през 2020 г. до 57,4 кг на глава от населението (+0,2% на годишна база). Много експерти настояват за намаляване потреблението на месо и преминаване към растителен протеин, което ще намали натиска от парникови емисии. Най-голямо е количеството на консумираното свинско месо – 26 кг на глава от населението, следвано от пилешкото – 20,7 кг, говеждото – 9,3 кг и агнешкото – 1,16 кг. Продажбите на продукти – заместители на месото, в общата стойност на продажбите на месо за сега е само около 1%.