Начало Новини Въвеждат единни правила за безопасност в туристическите обекти през летния сезон –...

Въвеждат единни правила за безопасност в туристическите обекти през летния сезон – вижте мерките

Със заповед на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова се въвеждат единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в туристическите обекти  по повод предстоящия летен сезон 2021 г., съобщават от министерството. Целта е всички туристически места да въведат еднакви практики, с които да се гарантират здравето и безопасността на туристите, а България да защити статута си на здравословна и сигурна дестинация.

Мерките за летния туристически сезон 2021 са съобразени с противоепидемичните мерки, в т.ч. и временните противоепидемични мерки, по заповедите на министъра на здравеопазването и са задължителни за прилагане от всички лица, извършващи дейност в туристическите обекти, които са обекти с обществено предназначение по смисъла на Закона за здравето, търговски обекти или други обекти.

Мерките обхващат дейността на местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечения, прилежащи  към тях или самостоятелни, както и процедурите в случай на съмнение за коронавирусна инфекция при гост в място за настаняване и редът за трансфер на туристи и  при организирани туристически пакети с  автобусен превоз. Правилата регулират и ползването на охраняеми морски плажове, където трябва да бъде спазвана физическа дистанция от поне 1,5 м между отделните плажуващи. В свободните плажни зони на всеки 20 кв. м се допуска разполагането на 2 лица или до броя на членовете на едно семейство. Един чадър е допустимо да се ползва до 2-ма души или до броя на членовете на едно семейство. При платените зони на всеки 20 кв. м се допуска поставяне на 1 брой чадър, т.е. през минимум 4,5 м, като на един чадър е допустимо да се ползва до 2-ма души или до броя на членовете на едно семейство.

През летния туристически сезон 2021 се спазват и Указания за функциониране на местата за настаняване (МН) и заведенията за хранене и развлечения (ЗХР), прилежащи  към тях или самостоятелни в условията на COVID-19, на Министерство на туризма, които са съобразени с указанията и препоръките на Световната здравна организация (СЗО), Европейския център за превенция и контрол на заразите и Съобщение на Комисията COVID-19.

Мерките е задължително да се спазват при провеждането на всички видове туризъм: морски, планински, културен, здравен (балнео, СПА, уелнес, медицински), селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм.

Пакетът е съгласуван с Министерството на здравеопазването и е публикуван на сайта на Министерството на туризма. При необходимост мерките ще бъдат променяни или допълвани в зависимост от епидемичната обстановка.

Изготвените от нас правила влизат от 1 май, като дотогава туристическият бизнес трябва да въведе всички тези новости, заяви вицепремиерът Марияна Николова. Съвместно с Министерството на здравеопазването сме подали и планираме приоритетно ваксиниране на всички заети в сектора, допълни тя. По думите ѝ към момента от приблизително 150 хил. работещи в сектор туризъм – 82 хил. са заявили, че желаят да бъдат ваксинирани.

Вижте още от мерките:

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в Приложение № 3 от Указанията на Министерството на туризма, съобразени със заповедта на министъра на здравеопазването.

При пристигане на туристите се регулира и контролира потокът от гости в обекта, като не се смесват входящ и изходящ поток и не се допуска струпване на туристи в една зона. Следи се за спазване на изискването за физическо дистанциране от 1.5 м.

На видно място, пред входа на обекта и на рецепция, са поставени информационни табели (или по друг начин) за максималния брой гости, които могат едновременно да отседнат в дадена част от обекта, хигиена на ръцете, както и за спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 м. Препоръчва се да не се допуска повече от 1 гост на 3 кв. м в зависимост от квадратурата на приемната зона и рецепция, с изключение на членовете на едно семейство.

При съмнение за коронавирусна инфекция на гост, същият се изолира в предварително подготвена стая. Обектът не се карантинира, спазват се конкретните разпореждания на министъра на здравеопазването и препоръките на съответната регионална здравна инспекция, която може да въведе допълнителни мерки, ограничения и забрани в зависимост от епидемичната ситуация в обекта впоследствие.

Редът при трансфер на туристи и организирани туристически пакети с автобусен превоз се определя от съответния превозвач при спазване на противоепидемичните мерки.

Трансферът на туристите при възможност се осъществява с отворени прозорци за проветряване на въздуха.

В превозното средство се поставят стикери за спазване на противоепидемичните мерки.