Начало Агроновини Земеделие 22 малки стопанства в област Добрич ще получат по 15 000 евро...

22 малки стопанства в област Добрич ще получат по 15 000 евро от ПРСР

22 проекта на малки стопанства в област Добрич ще бъдат финансирани с по 15 000 евро. Общата безвъзмездна подкрепа в размер на 645 414 лева е отпусната по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съобщават от Областния информационен център.

От одобрените земеделски производители, 18 са пчелари и ще вложат средствата в увеличаване броя на отглежданите пчелни семейства, подобряване на технологичните процеси по добива на пчелен мед чрез закупуване на оборудване (автоматична разпечатваща машина, електрическа центрофуга, машина за инвертиран захарен сироп, вана за разпечатване на пчелни пити и др.) и специализирано работно облекло и лични предпазни средства при работа в пчелин.

Останалите четирима земеделски стопанина ще увеличат обработваемите площи и ще закупят земеделска техника, за да подобрят механизацията в стопанството си.

След изпълнението на одобрените бизнес планове, малките стопанства ще бъдат разширени, модернизирани и технологично обновени. Това ще доведе до повишаване на  икономическата им жизнеспособност и устойчивост, както и ще допринесе за опазването на околната среда и адаптацията им към климатичните промени.

Съгласно Индикативната годишна работна програма за 2021 г. на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през септември ще стартира нов прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.Планиран е бюджет от 20 милиона евро за подкрепа на дейности за развитие на малките земеделски стопанства в страната. Както при предходните приеми, и при този финансирането ще е в размер на 15 000 евро.