Начало Пчела и кошер Eксперти ще предложат действия и мерки за ограничаване на смъртността при пчелите

Eксперти ще предложат действия и мерки за ограничаване на смъртността при пчелите

Област Добрич не е сред петте най-засегнати от смъртност при пчелите региони в България – това сочат извънредни проверки на БАБХ, направени през месец март. Проверките са обхванали 26,5% от регистрираните пчелни семейства, съобщават от МЗХГ.  

Сформирана е работна група, която да изготви научно-експертен анализ на причините за повишената смъртност на пчелни семейства. В нея участват широк кръг от представители на научните среди от Селскостопанска академия (ССА), Тракийския университет в Стара Загора, Аграрния университет в Пловдив, Лесотехническия университет, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, Българската агенция по безопасност на храните и експерти от специализираните дирекции в МЗХГ. Освен анализ на причините за смъртността на пчелите, до 14 май 2021 г. групата ще трябва да предложи конкретни действия и мерки за тяхното ограничаване. Председател на работната група е проф. д-р Георги Георгиев.

На първото заседание, което се проведе чрез видеоконферентна връзка, проф. Георгиев апелира за комплексен анализ на ситуацията с пчелите в страната, който да даде цялостната картина за причините за смъртността. Той отбеляза, че за да се вземат необходимите мерки трябва работната група също така да проследи дейността и на тези от пчеларите, при които липсва или е регистрирана незначителна смъртност при пчелите.

Експертите обсъдиха резултатите от извършените през месец март тази година извънредни проверки от страна на БАБХ. Те обхванаха 26,5% от регистрираните пчелни семейства в страната. При 44 107 от тях или 15,9% от проверените е установена смъртност. Най-висока такава е отчетена в област Кърджали, следвана от Разград, Бургас, Силистра и Велико Търново.

Данните от извършените проверки показват още, че малко повече от половината пчелни семейства са загинали вследствие на липса на достатъчни хранителни запаси или лошо зазимяване от стопаните.  6 611 пчелни семейства или около 15 % от проверените са отпаднали вследствие на болести по пчелите. За установяване на причинителя на заболяванията са взети над 80 проби от пчели, изследвани в Националната референтна лаборатория „Болести по пчелите“ към НДНИВМИ в София. Резултатите от изследванията доказват наличие на нозематоза и вароатоза в част от отпадналите пчелни семейства.

Научните специалисти обсъдиха и възможността да бъде изготвено ръководство с добри практики за опазване на пчелните семейства. Коментирани бяха и какви точно ветеринарни грижи трябва да бъдат прилагани към пчелните семейства. Експертите подчертаха необходимостта от постоянен мониторинг от страна на пчеларите върху дейността на пчелните семейства. Резултатите от работата на комисията ще бъдат представени в официален доклад на ръководството на МЗХГ и на пчеларската общност.