Начало Агроновини Земеделие Земеделци от Добричко: Липсва поддръжка и контрол на полските пътища

Земеделци от Добричко: Липсва поддръжка и контрол на полските пътища

Проблема с липсата на поддръжка на общинските полски пътища в Община Добричка поставиха земеделски производители на среща, организирана в Община Добричка. На срещата присъстваха представители на администрацията, Областната дирекция по земеделие, Държавно горско стопанство /ДГС/ Добрич, земеделски кооперации и зърнопроизводители.

Полезащитните пояси се разрастват, навлизат в полските пътищата и в нивите. При извършване на сеч в поясите, без значение дали е санитарна или дърводобивна, клоните се натрупват на полския път и това препятства движението на земеделската техника, алармираха земеделските стопани. „Няколко пъти съм водила разговори по темата с Горското стопанство. Идеята е да се създаде работна група, която да наблюдава сечта и как приключва тя. Полските пътища трябва да се трасират и ние ще помогнем, защото голяма част от тях преминават през ниви“, каза председателката на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.

Шефът на ДГС Добрич Цанко Николов поясни, че дърводобивът се извършва от наети от тях фирми, които имат задължения да секат по правилата и се е случвало да им се забави плащането, докато не отстранят допуснати нередности. „На територията на Горското стопанство има 1700 ха полезащитни пояси. Ежегодно в някои от тях ние извършваме дейности. Допускам, че тези проблеми съществуват, ние се стараем да няма такива. Моля да сигнализирате при проблеми“, обърна се Николов към земеделците.

Според Радостина Жекова трябва да има контрол, общината да бъде уведомявана къде предстоят такива мероприятия и съответният кмет да контролира изпълнението, ако Горското няма този капацитет.

Присъстващите се обединиха около мнението, че процесът е многостранен. Кметът на Община Добричка Сона Георгиева заяви, че става въпрос за огромна територия и въпросът е как може поетапно, от землище на землище, да започне контрол на пътищата, които затрудняват преминаването на земеделската техника. Тя посочи обаче, че има полски пътища, пасища и мери, които се обработват, без общината да получава приходи от това.

Соня Георгиева предложи да се създаде работна група от представители на земеделските производители, кооперации, кметове и кметски наместници, за да се извършва контрол и да има полза от него. Тя посочи, че Общината трябва да получава уведомления от Горското стопанство къде, кога и в какви срокове ще се извършва сеч. Георгиева допълни, че в бюджета са заложени средства, които, макар и недостатъчни, ще се използват за почистване на общинските полски пътища. Тя призова ДГС да контролира фирмите, които извършват дърводобив.

Георгиева призова още при проблеми да се сигнализира в Общината в писмен вид и от страна на земеделците, и от страна на ДГС, за да може администрацията да съдейства.TAGS: