Начало Политики и финансиране Близо 3 милиона лева получиха младите земеделски стопани за Кампания 2020

Близо 3 милиона лева получиха младите земеделски стопани за Кампания 2020

Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 3 милиона лева (2 971 833 лв.) по схемата за млади земеделски стопани (МЗС), съобщават от Фонда. Подпомагане получиха 3 713 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2020 и са отбелязали участие по МЗС.

Прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част от директните плащания, започна от Кампания 2015. Допустими кандидати са фермери, които към годината на първото кандидатстване, не са били навършили 40 години. Финансова подкрепа се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП. Субсидията по схемата представлява допълнителна надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по СЕПП.

До края на месец юни ще бъдат изплатени и средствата по схемата за дребните земеделски стопани (ДЗС).