МИГ Добричка, ДФ “Земеделие” и Община Добричка подписаха договор за възстановяване на Каралезката чешма

МИГ Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект за развиване на туристически продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка.

Договорът е тристранен – между държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка по подмярка „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020 г.

Срокът за изпълнение на договора е до 30 юни 2023 г.

Стойността на проекта е 14 718.00 лв. Той включва възстановяване и почистване на „Каралезката чешма“, която се намира в квартал 10 на село Стефан Караджа. Ще бъде създадена музейна експозиция «100 години «Песента на колелетата» в НЧ „Асен Златаров-1940“, с. Стефан Караджа.

Освен това ще бъдат доставени автономен соларен стълб за осветление с 20 W прожектор, както и винил за билборд и информационна табела.

Проектната идея „стъпва“ върху историческите, природните и културните богатства на територията на община Добричка – великолепно културно наследство, съхранено във времето, но за съжаление малко познато и недостатъчно популяризирано на местно и регионално ниво. Представянето му може да се осъществи чрез комплексно използване на ресурсите, свързани с културно-историческото наследство, което обхваща: материално и нематериално културно наследство, както и обекти, представящи културното наследство – музеи, колекции, библиотеки, центрове и паметници, свързани с исторически личности. Събитийният туризъм е стратегическа алтернатива в тази насока. Чрез популяризиране на местната култура, традиции и ценности, той може активно да съдейства за повишаване конкурентоспособността на общината като туристическа дестинация. Културното и образователно наследство могат да бъдат определени като едни от най-силно изразените сравнителни предимства и въпреки, че са налични тяхното оползотворяване е слабо, продължават да не носят добавена стойност за повишаване атрактивността и интереса към територията и не са превърнати в преживяване. В тази връзка, основното предизвикателство на проектното предложение е, чрез създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в читалището и обновяване на Каралезката чешма-паметник на културата, да се създаде уникална целогодишна атрактивна локация, която да предоставя възможност за алтернативен туризъм.

Според екипа, който ще реализира проекта, чрез обновяване на Каралезката чешма и създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в НЧ „Асен Златаров-1940“, с. Стефан Караджа да се развие туристически продукт за исторически, културен и образователен туризъм за повишаване атрактивността и интереса към територията на община Добричка.

Очаква се по този начин да се подобри инфраструктурата и да се изгради уникална локация за посетители, което да повиши атрактивност на територията.

Свързани статии