Договори за близо 100 милиона лева са сключени в област Добрич по ПРСР след 2014 година

На близо 100 милиона лева /98,9 млн.лв./  възлизат договорите по ПРСР, сключени през периода 2014-2020 година в област Добрич.

Най-много заявления са подадени по МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА, като са одобрени 54 земеделски производители. Голям интерес е имало и към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, която е подкрепила с 15 000 евро 63 земеделски стопанства. Най-много пари са изплатени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Продължава изпълнението на единствените два договора по подмярка  6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, чрез която местни бенефициенти ще разширят дейността си, като закупят  производствена линия за рециклиране на асфалт и изградят цех за дограма.

36 са стартиралите проекти по ПРСР от началото на 2021 година, на стойност 1,8 милиона лева.

Свързани статии