Начало Агроновини Животновъдство Животновъдите получават 23,5 милиона лева втори транш по ПНДЖ1 и ПНДЖ3

Животновъдите получават 23,5 милиона лева втори транш по ПНДЖ1 и ПНДЖ3

Утвърден е общ финансов ресурс в размер до 23 537 955 лева за изплащане на втория транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и схемата за Преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2021 г., съобщават от ДФ „Земеделие“.

13 146 388 лв. са средствата за изплащане на втори транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за 2021 г., а средствата за изплащане на втори транш по схемата за Преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2021 г. са в размер до 10 391 567 лв.

През октомври миналата година ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 18 673 818 лева на 3 729 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1). В началото на ноември се преведе първи транш в размер на 13 847 372 лв. на 5 227 животновъди с приключили административни проверки по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3), за Кампания 2021.

Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания, отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

Допустими за финансиране по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и за кози-майки са кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече животни и отговарят на изискванията на чл. 39 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г., като максималния бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за посочената година.