Излезе от печат ботаническо ръководство за най-красивите пролетни растения – лалетата. Книгата „Лалето“ и юбилейно издание, посветено на 130 години Университетски ботанически градини. Тя съдържа образователна, научна и любителска информация.

Изданието може да бъде закупено от утре – 6 май, в информационно-касовите центрове на трите ботанически градини – София, Варна и Балчик.

Ръководството е с обем от 135 страници и в него е събрана цялата необходима и донякъде малко позната информация за луковичното растение от семейство „Лилиецветни“ лалето.

Тази година Ботаническата градина в Балчик радва с около 50 000 бр. лалета от 64 сорта. Новите за градината сортове са 34 от всички групи (ранноцъфтящи, средноранни лалета, късноцъфтящи лалета и ботанически лалета) и класове: простоцветни ранни и късни лалета, кичести ранни и късни лалета, триумф, дарвинови хибриди, лилиевидни, ресничести и др.

Новите сортове лалета са концентрирани в двата най-големи цветни партера с обща площ от около 1 200 кв. м. в Градина „Разсадника“ и „Божествена градина“