Начало Агроновини Земеделие Есенниците в област Добрич са в преобладаващо добро и много добро състояние

Есенниците в област Добрич са в преобладаващо добро и много добро състояние

Към настоящия момент състоянието на есенниците в област Добрич е преобладаващо добро и много добро. И при двете култури – пшеница и ечемик, в много добро състояние са 40% от наблюдаваните площи, в добро – 55% и в средно – 5%. Това съобщиха от Министерството на земеделието за Агро Добрич.

Фитосанитарното състояние на есенниците се определя като добро. Като цяло посевите са чисти от плевели, полетата са третирани с хербициди. При отделни посеви се наблюдава поява на някои от основните вредители при житните култури, които са под прага на икономическа вредност. Земеделските стопани следва да наблюдават посевите и да следят за прага на икономическа вредност, като контролът следва да бъде съобразен с добрите растителнозащитни практики.

Към момента зимната маслодайна рапица е в добро състояние, фазата на развитие е „начало на цъфтеж” и „масов цъфтеж”. Полетата в голямата си част са чисти от плевели и не се наблюдават болести от фитопатогенен характер.
По данни на ОД „Земеделие“ в Добрич, засетите есенници в областта общо са в размер на 1 332 750 дка, като от тях 1 201 600 дка са засети с пшеница, 59 640 дка с ечемик и 71 510 дка с рапица.

На национално ниво обобщената оценка за състоянието на посевите на този етап от развитието им е добра до много добра при 88,7% от площите с пшеница и 88,9% от площите с ечемик.

Наблюдава се повишение с 4,4% на площите в добро и много добро състояние при пшеницата и със 7,9% при ечемика спрямо предходното обследване от месец март.

В средно състояние са 10,9% от площите с пшеница и 10,2% с ечемик. Площите в незадоволително състояние са съответно 0,5% при пшеницата и 0,9% при ечемика.

Подхранване с минерални торове е извършено при 95,8% от обследваните посеви с пшеница и 92,0% с ечемик. Продължава и борбата с плевелите – третирани с хербициди са 76,0% от площите с пшеница и 72,7% с ечемик.

Към настоящия момент, добрата влагозапасеност на почвата е предпоставка за правилно развитие на есенните култури.
В следващия период, важно значение ще имат прилагането на добрите земеделски практики от страна на стопаните по опазването на посевите от болести и неприятели, съчетани с благоприятни климатични условия, тъй като в периода на формиране на репродуктивните органи – клас и зърно, есенниците са чувствителни по отношение на количеството на влага в почвата.

Предварителни прогнози за добивите при двете култури ще има, след приключване на пълното обследване на посевите (в края на месец май – началото на юни).

Пролетната сеитба в област Добрич все още не е приключила. Към момента с царевица за зърно са засети 817 570 декара, а със слънчоглед – 905 830 декара.