Начало Лов и риболов Риболовно сдружение „Черноморски изгрев“ ще получи над 77 хиляди лева по ПМДР

Риболовно сдружение „Черноморски изгрев“ ще получи над 77 хиляди лева по ПМДР

Риболовно сдружение „Черноморски изгрев“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 77 250 лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съобщиха от Министерството на земеделието.
Сдружението обединява повече от 35 фирми, които оперират над 45 риболовни кораба с дължина над 12 метра в морските общини на областите Добрич и Варна.

Със средствата бенефициентът в качеството му на организация на производителите на продукти от риболов ще изпълнява План за производство и предлагане на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на сдружението в рамките на една година. Финансирането на предвидените дейности от плана се осъществява в рамките на мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“.

Част от дейностите в плана включват реализация на рекламна кампания, провеждане на обучения за рибарите, закупуване на облекла за екипажите на корабите и др.

С реализирането на проекта ще бъдат постигнато подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов, избягване и намаляване на нежелания улов, насърчаване на устойчиви риболовни дейности, намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.
Сдружение „Черноморски изгрев“ е първата одобрена от министъра на земеделието организация на производителите на продукти от риболов, като вече има опит с изпълнение на Плана за производство и предлагане на пазара по предходен прием по мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“.