Начало Агроновини Земеделие На 31 май изтича срокът за промени в заявленията за директни плащания...

На 31 май изтича срокът за промени в заявленията за директни плащания без санкции

На 31 май 2022 г. приключва срокът за промени в заявленията за подпомагане с директни плащания без санкция, напомнят от Министерството на земеделието. До 31 май кандидатите за подпомагане могат правят промени в заявленията и в приложените документи, включително да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и мерки.

Когато кандидатът за подпомагане промени подаденото заявление след 31 май, се намаляват полагащите му се плащания за извършените промени с 1% за всеки работен ден закъснение. Промените се правят чрез предоставяне на попълнен и подписан от кандидата екземпляр на заявление за подпомагане, с отбелязана секция за редакция. Екземплярът се представя за въвеждане на данните от него в съответната служба по земеделие, в която са били въведени данните от заявлението за подпомагане на кандидата.

Когато кандидатът подаде заявление за подпомагане в периода от 17 май до 10 юни 2022 г., се намаляват полагащите му се плащания с 1% за всеки работен ден закъснение. Заявление за подпомагане не може да бъде подадено по-късно от 10 юни 2022 г.