Начало Политики и финансиране ДФ „Земеделие“ доплати близо 72 милиона лева по СЕПП за Кампания 2021

ДФ „Земеделие“ доплати близо 72 милиона лева по СЕПП за Кампания 2021

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), преведе 71 848 800 лева по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 54 119 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения за Кампания 2021 г. Преводът е осъществен и след насрещна проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите, съобщават от Фонда.

Доплащането по схемата е извършено съгласно Заповед от 06.06.2022 г. на министъра на земеделието. Изчисленията са направени по окончателна ставка от 193,44 лв./хектар.

С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП за Кампания 2021 са 714 642 699 лв. От Фонда припомнят, че през декември миналата година ДФ „Земеделие“ изплати първия транш от 642 793 899 лв. на земеделските стопани. Тогава изчисленията бяха направени по индикативна ставка от 191,53 лв./хектар.