Начало Политики и финансиране Възможности за развитие на селските райони ще бъдат представени в Кранево

Възможности за развитие на селските райони ще бъдат представени в Кранево

Екипът на Областен информационен център – Добрич, съвместно с МИГ Балчик-Генерал Тошево ще проведе информационна среща на тема „Европейски възможности за развитие на селските райони“. Събитието ще се проведе на 24 юни (петък) 2022 г., от 10:30 часа, в кметството в с. Кранево.

Експертите от центъра и МИГ Балчик-Генерал Тошево ще представят:

• Актуалните и предстоящи възможности чрез Стратегията на МИГ Балчик-Генерал Тошево и по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
• Финансиране на земеделски дейности през новият програмен период 2021-2027 г.;
• Финансиране на мерки за устойчиво енергийно ефективно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите;
• Финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради.

Събитието е насочено към земеделските стопани, представители на бизнеса, домакинства и други заинтересовани лица от община Балчик.

Участието в събитието е напълно безплатно.