Начало Агроновини Земеделие Разиграват на таен търг за отдаване под наем 4 800 дка държавни...

Разиграват на таен търг за отдаване под наем 4 800 дка държавни пасища и мери в област Добрич

Открива се процедура за провеждане на тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища и мери от държавния поземлен фонд в Област Добрич за стопанската 2022/2023 година. Срокът за отдаване под наем е една стопанска година, гласи заповед на директора на ОД „Земеделие“.

На търг се предлагат 66 имота в пет общини в област Добрич – Балчик, Каварна, Тервел, Крушари и Добричка, или общо 4 818 декара. Една трета от площите се намират в община Тервел. Най-големият парцел е 708 декара в землището на балчишкото село Храброво. Началните тръжни цени на пасищата и мерите са 7 и 9 лева за декар.

В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Документите за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” до 15 август включително, всеки работен ден. Информация за пасищата и мерите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна дирекция ”Земеделие”, в общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областната дирекция.

Търгът ще се проведе на 17 август от 09.30 часа в сградата на Дирекцията, със задължително присъствие на кандидатите или нотариално упълномощени от тях лица.