Начало Лов и риболов Правителството одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027...

Правителството одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г.

Правителството одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) и предстои тя да бъде официално изпратена на Европейската комисия, съобщават от правителствената пресслужба.

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. е с общ бюджет в размер на 237 335 486 лв., от който 70 % се предоставят от Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), а 30 % е съфинансирането от държавния бюджет на Република България.

С финансовата подкрепа по ПМДРА 2021 – 2027 г. ще се постигне развитие на един по-конкурентноспособен, по-устойчив, по-модерен сектор „Рибарство” чрез укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности и производство на аквакултури и преработка на продукти от риболов и аквакултури, чрез повишаване на енергийната ефективност, дигитализация и диверсификация на производството.

През програмен период 2021 – 2027 г. фокусът ще бъде насочен и към насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет, осъществяване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Част от финансовият ресурс ще бъде използван за повишаване качеството на събиране на надеждни данни, с цел вземане на решения, основани на знанието.

Друг основен акцент по ПМДРА 2021 – 2027 г. е защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми. По програмата ще се подпомагат и инвестиции в устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони, както и ще се насърчава развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури. Важен аспект от прилагането на ПМДРА 2021 – 2027 г. е и повишаване на знанията за морската среда и разширяване на морското наблюдение.

Изпълнението на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. ще допринесе за прилагането на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), както и на морската политика на Европейския съюз.