Начало Агроновини Земеделие Разрешиха пръскане срещу ливадна пеперуда с био препарати до 30 юли

Разрешиха пръскане срещу ливадна пеперуда с био препарати до 30 юли

Министърът на земеделието Иван Иванов издаде заповед по повод разпространението на ливадната пеперуда, която унищожава масово нивите със слънчоглед. За това алармираха производители от област Добрич.

Установено е масово намножаване и нападение от ливадна пеперуда по слънчогледа и други култури, като в тази връзка се обявява каламитет на територията на Република България, се казва в заповедта.

Срокът за прилагане на мерки против разпространението на неприятеля е до 30 юли, а при необходимост ще бъде удължен.

Третирането на площите трябва да се извършва с наземна или авиационна техника при спазване на разпоредбите на Закона за защита на растенията и Закона за пчеларството, както и наредбата за мерките за опазване на пчелите, пише в заповедта на министъра.

Земеделските стопани трябва да предприемат своевременни действия за уведомяване на пчеларите за третирането на посевите. Собствениците на пчелини от своя страна трябва да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг подходящ начин.

За борба с ливадната пеперуда са разрешени само биологични препарати. В Заповедта са упоменати разрешените продукти за растителна защита, посочват от ОД „Земеделие“.

Разрешенията за въздушно пръскане с авиационна техника се издават от директора на ОДБХ само за третиране с биологични продукти за растителна защита на база BACILLUS THURINGENSIS, а именно: ДИПЕЛ ДФ, ДИПЕЛ 2Х, РАПАКС, РАПАКС – АS И ФОРЕЙ 48 Б. Не се допуска смесване или добавяне на други вещества и препарати.

С цел опазване на пчелите разрешеният продукт за растителна защита СУМИ АЛФА 5 ЕК /СУМИЦИДИН 5 ЕК/ ОАЗИС 5 ЕК, с активно вещество ЕСФЕНВАЛЕРАТ, трябва да се използва само с наземна техника при спазване на разпоредбите на наредба №13 от 2016 г.