Начало Пазари Над 9 хиляди проверки на заведения и търговски обекти са извършени през...

Над 9 хиляди проверки на заведения и търговски обекти са извършени през месец юли от БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е извършила общо 9110 проверки на заведения за обществено хранене и търговски обекти по планов и тематичен контрол през месец юли 2022 г. Издадени са 67 акта и са спрени от реализация 2437 кг храни от животински и неживотински произход, съобщават от БАБХ.

Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ при Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) на територията на страната са извършили 7310 проверки при планов официален контрол в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене; 507 тематични проверки по морските курорти на Република България; 811 тематични проверки за качеството и предлагането на пресни плодове и зеленчуци; 214 тематични проверки на кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни; 268 проверки по сигнали и жалби на граждани.

За констатираните несъответствия по време на проверките, освен 67 акта, са издадени също 429 предписания и 3 разпореждания за спиране на дейност (затваряне на обекти).

Спрени от реализация са общо 2437 кг храни от животински и неживотински произход, от които 1162 кг храни от животински произход, 997 кг храни от неживотински произход и 278 л безалкохолни напитки, най-често поради изтекъл срок на годност, неясен произход, неправилно съхранение или несъответствия при предоставянето на информация за потребителите.

Сред най-често констатираните от Агенцията по храните несъответствия са предлагането на храни с изтекъл срок на годност, без здравна или идентификационна маркировка или неправилно съхранявани. Също така незадоволително хигиенно състояние на обектите и несъответствия по отношение сграден фонд и технологично оборудване; извършване на търговия от нерегистрирани по Закона за храните обекти; предлагане на храни без необходимите търговски документи или сертификати за произход или несъответстващи на Наредба 2/2021г. за детското и училищно хранене.