Начало Лов и риболов ИАРА ще изследва запасите на черноморски видове риби и рапан

ИАРА ще изследва запасите на черноморски видове риби и рапан

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще изследва запасите от най-значимите видове черноморски риби и рапан, съобщиха от Агенцията. Изследването се финансира от Програмата за морско дело и рибарство по проект „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за 2022 г.“.

Чрез изпълнението на проектното предложение ще се подпомогне събирането, управлението и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2022 г., даващи възможност за оценка на: състоянието на експлоатираните морски биологични ресурси; нивото на риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми; социално-икономическите резултати на сектора на рибарството, сектора на аквакултурата и преработвателния сектор в рамките на Съюза.

Изследванията ще се извършват чрез дънни и пелагични трални снимки и събиране на биологични проби от улова на калкан, трицона, хамсия, сафрид, барбуна, меджид, черноморска акула и рапан. Предвидени са набор от изследвания в рамките на 2022 година. В допълнение ще се наблюдават риболовните дейности, което ще даде възможност за оценка на уловеното, изхвърленото и разтовареното количество риба и други морски организми.

Бюджетът на проекта е 1 008 261 лева, от които 80% в размер на 806 609 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 20% в размер на 201 652 лв. от държавния бюджет на Република България. Изпълнението на проекта трябва да приключи до 30.11.2023 г.