Начало Агроновини Земеделие До 19 август приемат заявки за безплатно участие в проект за регенеративно...

До 19 август приемат заявки за безплатно участие в проект за регенеративно земеделие

Българските земеделци могат да се запишат за безплатно участие в обучителен проект на EIT Food, наречен Революцията на Регенеративното Земеделие. От българска страна проектът се ръководи от Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ).

Проектът цели да трансформира мисленето на професионални земеделци, а впоследствие и техните стопанства по системата на регенеративното земеделие. Участието в проекта от земеделци е безвъзмездно и спонсорирано от EIT Food.

Участието в проекта може да бъде заявено до 19 август ТУК. Ще се проведе процес по селекция и подбор сред подадените заявки за участие. Първите 2 дни от обучението ще се проведат в периода 20-30 Септември 2022.

Революцията на Регенеративното Земеделие представлява поредица от дейности, чиято обща цел е да помогне на фермерите и предприятията за хранително-вкусовата промишленост да възприемат повече регенеративни земеделски практики и да повишат обществената осведоменост относно важните ползи за здравето, околната среда и икономиката от консумацията на регенеративно произведена храна.

Регенеративното земеделие предлага една от най-големите възможности да помогне на Европа да подобри здравето на хората и климата, заедно с финансовото благосъстояние на земеделци и фермери.

Проектът ще се провежда в България през 2022, 2023 и 2024 година.

Във всяка от годините ще се селектират за участие мотивирани земеделци, които имат намерение да трансформират стопанствата си по методологията на Регенеративното Земеделие. Ще се проведе практически курс, ръководен от земеделци и агрономи относно методологията на Регенеративното Земеделие.

По време на курса ще се селектират най-мотивираните и решителни земеделци, на които ще се обърне индивидуално внимание. Ще се изготвят индивидуални 3 годишни планове за трансформация на техните стопанства по методологията на Регенеративното Земеделие. Ще се вземат почвени проби в началото и края на всяка година. Ще се осигури индивидуална подкрепа и консултиране от регенеративни агрономи и земеделци от България и чужбина през този тригодишен период.
Регенеративното земеделие е система от принципи и практики, които се стремят да възстановят и подобрят цялата екосистема на стопанството от гледна точка на устойчивостта, включително подобряването на човешкото здраве и икономическия просперитет. Това е метод на земеделие, който поставя сериозен приоритет на здравето на почвата и подобрява качеството на ресурсите, които използва (почва, вода, биоразнообразие и др.). Основава се на минимално механично и химично третиране на почвата, използване на покривни култури и др.