Начало Агроновини Земеделие България има 52 защитени наименования за произход за вина, но не всички...

България има 52 защитени наименования за произход за вина, но не всички се използват

Инициативи за повече видимост на българските винени дестинации и нови идеи за райониране в сектора бяха обсъдени в петък в Министерството на земеделието на работна среща, ръководена от заместник-министър Георги Събев с участието на заместник-министър Тодор Джиков, съобщават от МЗм.

На заседанието бяха представени резултатите от проведено от аграрното министерство анкетно проучване относно възможностите за ревизиране на районите със Защитено наименование за произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ), както и въвеждането на специализирани указателни табели, насочващи към българските винопроизводители. И двата дискутирани въпроса целят даване на по-добра видимост на българските винарни и вината, произведени от тях.

Мнозинството от анкетираните считат, че районите трябва да отразяват в по-голяма степен разнообразните природо-климатични условия, които формират характерния тероар при производството на качествени вина. Заместник-министър Събев отбеляза, че в новия програмен период ще има специална интервенция в рамките на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на България, свързана със схемите за качество. Също така ще има възможност за популяризиране на логата на ЗГУ и ЗНП, които са общи за хранителните продукти и за вината. Той прикани представителите на сектора да вземат по-активно участие в развитието на винения сектор чрез участие в разговори, включително и с други заинтересовани страни. „Много е важно за развитието на винения туризъм да се стимулират и активизират взаимоотношенията между производители – включително и на хранителни продукти в близост до винарните, организации за управление на туристическите региони, както и представители на местната власт“, подчерта аграрният заместник-министър.

„Необходимостта от преглед на сегашното райониране по схемите за качество е необходимо, за да има цялостен логичен и реално работещ подход към българското производство и българските продукти, включително и вината, в интерес на развитието на регионите у нас“, коментира още Георги Събев. България има 52 защитени наименования за произход за вина, но не всички от тях се използват. Страната е защитила две Защитени географски указания – Тракийска низина и Дунавска равнина, които, от своя страна, обхващат региони, които не попадат в тези географски области. Разглеждането на сегашните очертания на райониране на географските означения става по предложение на Георги Събев, в рамката на стартираната през 2021 г. „Програма за местни традиционни регионални продукти“.

По време на работното заседание беше представен и напредъкът по нормативното регулиране на указателни табели (пътен знак) за винен път/район/дестинация във връзка с подадено от МЗм официално искане за изменение на Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

В тази връзка са предприети действия от страна на министерствата на земеделието, на туризма и на културата за включване на винопроизводството в националния списък на елементите на нематериалното културно наследство, което е изискване за кафяви указателни табели. Документите за кандидатурата са в процес на подготовка и до края на този месец ще бъдат входирани от Института по лозарство и винарство в гр. Плевен.