Начало Политики и финансиране Над 420 000 ученици ще получават плодове, зеленчуци и мляко през новата...

Над 420 000 ученици ще получават плодове, зеленчуци и мляко през новата учебна година

422 671 деца от 3 347 училища и детски градини в България ще получават плодове и зеленчуци през новата учебна година, а млечни продукти ще се раздават на 421 029 деца, обхванати в общо 3 336 учебни заведения. Одобрени са общо 104 заявления по европейските училищни схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, а списъкът е публикуван на сайта на Държавен фонд „Земеделие“, съобщават оттам.

През новата учебна година по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ децата ще получават не само конвенционално произведени пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, но и продукти, добити по биологичен път. Малчуганите ще хапват отново и пчелен мед – от 3 до 6 пъти през учебната година. Доставките ще се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.

Съгласно Наредбата за условията и реда за прилагане на Училищните схеми (чл. 15, ал.9), всички одобрени заявители могат до 10 дни след издаването на акта им за одобрение да коригират предоставения във Фонда график с доставките. Корекцията се извършва при промяна на учебните дни от компетентните органи.

За изминалата учебна година 2021/2022 по европейските схеми ДФЗ е изплатил общо 35 220 507 лв. От тях близо 29 млн. лв. са за реализирани доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, на пресни плодове и зеленчуци в училищата и детските градини. Останалите средства, в размер на 946 900 лв. са за възстановяване на разходи за доставка на пчелен мед. Фондът е превел и 5 852 098 лв. за възстановяване на Данък добавена стойност (ДДС) на одобрените фирми – изпълнители.