Начало Последни новини Ученици от земеделската гимназия в Ген. Тошево научиха как да поздравяват приятелите...

Ученици от земеделската гимназия в Ген. Тошево научиха как да поздравяват приятелите си по света

В Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ в Генерал Тошево учениците от VIII „а“ клас, специалност “Интериорен дизайн”, с преподавател Атанаска Рашкова, имаха интригуващ интерактивен урок на тема Friends, секция Culture. Те научиха как да поздравяват приятелите си по света, познавайки техните обичаи, които са разнообразни в различните страни.

Учениците получиха задания, работиха в екипи и представиха наученото по необичаен начин, спазвайки традиционното облекло, характерно за страни, за които разказваха.

Часът им беше цветен и вълнуващ. Традиционната българска носия и питка със сол за „Добре дошли!“ бяха в основата на урока.

Училището предлага:

• Подготовка по общообразователни предмети.
• Професионална подготовка.

Училището издава:

• Диплома за завършено средно образование.
• Свидетелство за професионална квалификация
• Свидетелство за управление на МПС категория B и ТкТ.

Учениците се обучават по:

• „Дизайн“, професия „Дизайнер“, специалност „Интериорен дизайн“ (с разширено изучаване на чужд език).
• „Приложна информатика“, професия „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“ (с разширено изучаване на чужд език).
• „Растениевъдство и животновъдство“, професия „Техник-растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“.
• „Химични продукти и технологии“, професия „Лаборант“, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусовите производства“.