Начало Агроновини Животновъдство Ветеринарите получават 9,2 милиона лева за имунопрофилактика на животните

Ветеринарите получават 9,2 милиона лева за имунопрофилактика на животните

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за увеличаване на бюджета за 2022 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ с 2 125 027 лв.

Така общият ресурс по помощта се увеличава от 17 000 000 лв. на 19 125 027 лв.

УС на ДФЗ взе решение да разпредели и 9 207 764 лв. за извършените от ветеринарните лекари имунопрофилактични дейности при животните за периода 01.06.2022 – 15.11.2022 г.

Средствата се разпределят по направления, както следва:

• Имунопрофилактични мероприятия – 1 692 446 лв.;

• Клинични изследвания – 2 689 449 лв.;

• Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 4 542 506 лв.;

• Идентификация на еднокопитни животни – 282 лв.;

• Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 283 077 лв.