Начало Последни новини ЗА ПЧЕЛАРИТЕ: Организират онлайн семинар „Прецизно пчеларство“

ЗА ПЧЕЛАРИТЕ: Организират онлайн семинар „Прецизно пчеларство“

На 9 декември 2022 г. (петък) от 10:00 ч. ще се проведе онлайн семинар „Прецизно пчеларство“. Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Враца и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с основните методи и принципи на прецизното пчеларство, с предимствата и някои недостатъците. Ще разберат какви са възможностите за прилагането му в България и ще научат повече за особеностите на пчелната паша и начини за оптималното й използване.

По време на втората част на семинара, участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/iWrn6ifbYPLVEXbh8

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/83845446307

ID за семинара: 838 4544 6307