Начало Политики и финансиране Спешно изменение на Стратегическия план искат производители на плодове и зеленчуци

Спешно изменение на Стратегическия план искат производители на плодове и зеленчуци

Осем браншови организации на производители на плодове и зеленчуци настояват България да ползва правото си за първо годишно изменение на Стратегически план още през месец януари 2023. Организациите разпространиха становището си с писмо, адресирано до президента Румен Радев, премиера Гълъб Донев и до председателя и членовете на парламентарната Комисия по земеделие.

В писмото се посочва, че не им е била дадена възможност да изразят нито становища, нито съображения по така предложения последен вариант на Стратегическия план за земеделието, одобрен от ЕК. С искането си те се надяват, че ще се избегне несправедливото разпределение на бюджетите, което е заложено в одобрения План и ще се спаси отрасълът по производство на плодове и зеленчуци.

„Този сектор след 2007 г., в резултат на лобизъм и липса на професионално управление на земеделието, се води към упадък. Не приемаме твърденията на МЗм, че първата година трябва да се „учим“, за да видим къде са грешките и тогава след 1-2 години да ги коригираме. За нас грешките са видими още преди внасянето на плана за одобрение в ЕК, така както беше видима и грешката с решението за СЕПП (Система за единно плащане на площ), която доведе до монокултурното производство в България и обезлюди селските райони“, се казва в писмото.

„В Стратегическия план са допуснати множество грешки, несправедливо и небалансирано подпомагане спрямо секторите и родните производители. С исканото изменение сме убедени, че ще се запазят повече земеделски стопанства произвеждащи плодове и зеленчуци, което е стъпка към решаване на обезлюдяването и демографския проблем в селата“, пише още в документа.

Сред исканията са увеличение на бюджета по схемите за обвързана подкрепа за плодове. Вижте исканията на производителите на плодове и зеленчуци тук.

С обръщението си към президента, премиера и НС организациите настояват България да подаде в началото на месец януари годишната пренотификация на Стратегическия план, за да не се допусне стартирането му 2023 г. с толкова много грешки и несправедливо разпределение на средствата.

Писмото е подписано от:

Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните
Добруджански овощарски съюз
Национална Био Асоциация
Съюз на дунавските овощари
Национален съюз на градинарите в България
Асоциация български зеленчуци
Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция
Асоциация на овощарите в България