Начало Политики и финансиране По подхода ЛИДЕР са одобрени проекти по ПРСР за близо 90% от...

По подхода ЛИДЕР са одобрени проекти по ПРСР за близо 90% от заявения финансов ресурс

По подхода ЛИДЕР са одобрени проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за близо 90% от заявения финансов ресурс. Това са проектни предложения на обща стойност 173 милиона лева. Забавянето в разглеждането на проектите е наваксано. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев пред участниците в Комитета за координация на ВОМР, който проведе заседанието си в хибриден формат, съобщават от МЗм.

Георги Събев заяви, че за успешното прилагане на подхода през следващия програмен период 2023-2027 г. ще бъдат създадени възможно най-добрите условия и така повече средства ще достигат до местните общности.

На заседанието беше представен отчет за изпълнението в текущия период и бяха очертани основните задачи и предизвикателства, които предстоят през следващия програмен период. Заместник-министър Събев отчете, че през настоящата година основни акценти в изпълнението на подхода ВОМР са успешното приключване на стратегиите за 2014-2020 г., като в рамките на настоящия програмен период са финансирани 64 местни инициативни групи, а също така тази година започна подготовката на правила за прилагането на подхода за периода 2023-2027 г. Той припомни, че българският Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони беше одобрен на 7 декември 2022 г., което е отлична новина и за подхода ВОМР и развитието на селските райони.

Има добър напредък при изпълнението на досегашните стратегии, което означава, че подходът ще бъде изпълнен успешно за този програмен период и за следващия ще бъдат създадени възможно най-добрите условия за неговото успешно прилагане, каза той.

„Много добро е темпото, с което в Държавен фонд „Земеделие“ разглеждат постъпилите проекти. По последна информация вече са обработени 85% от всички постъпили 740 процедури за подбор на проекти или общо те са 630, като остават за обработка 110. Общо са регистрирани над 2024 проекта за финансиране от ПРСР за целия програмен период със заявена субсидия от над 190 млн. лв. От тях одобрените проекти са за близо 173 млн. лв. или 90% от заявения финансов ресурс“, заяви аграрният заместник-министър. Той предупреди, че натрупаното забавяне забавя развитието на местните общности и отчете, че проектите в последните седмици се оценяват ускорено.

„По подхода се подкрепя местният бизнес, развива се административният капацитет, подкрепя се местното самоуправление, намалява се обезлюдяването, тъй като младите хора се задържат по родните си места“, допълни Георги Събев. Продължава откриването на приеми по стратегиите, дори в момента се подготвят и съгласуват, стана ясно на заседанието.

През периода 2023-2027 г. ще бъде възможна подкрепата за създаването на интелигентни селища на територията на прилагане на стратегиите. Основно изискване при подготовката на бъдещите стратегии ще е залагането на индикатори, като управляващите органи ще следят за спазването им. Експертите препоръчаха в стратегиите да се заложат реалистични разходи и нужди, да има насоченост на мерките, анализ на бенефициентите, да се отчитат местните специфики и приносът за територията.