Начало Агроновини Земеделие Търсят начин за предоставяне на целева помощ за отопление на оранжериите

Търсят начин за предоставяне на целева помощ за отопление на оранжериите

Трябва да търсим възможности за подкрепа на оранжерийните производители, които осигуряват заетост на сезонните работници и през зимата, като по този начин възпрепятстват изтичането на работна ръка от сектор „Земеделие“ и държавата. Това заяви заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков на среща с представители на бранша от Българска асоциация на производителите на оранжерийни продукти и Национална асоциация на оранжерийните производители, съобщават от МЗм.

Аграрният заместник-министър подчерта, че всичко което може да направи министерството ще бъде извършено, за да се подпомогне секторът. По думите му в най-кратък срок е необходимо да се намери начин за предоставяне на целева помощ за отопление на оранжериите. Според него могат да се водят разговори с Българската банка за развитие за разработване на специална кредитна линия, по която да се отпускат средства за покриване на конкретните финансови нужди на фермерите за отопление.

Основен проблем пред бранша е липсата на точна дефиниция за отопляеми оранжерии, посочиха от бизнеса. Тодор Джиков информира, че експертите работят за нейното определяне и вече има обсъждани възможности за регламентиране. „Трябва да има разграничаване между отопляеми и неотопляеми оранжерии, като е необходимо и този критерий да се има предвид при определяне на подпомагането, което се отпуска на фермерите“, обясни той. И уточни, че освен за включване на тези изисквания, трябва да се работи и за повишаване на контрола. „Методика за установяване на датата на засаждане също е на дневен ред и ще се изготви“, разясни заместник-министърът.

По време на срещата бе коментирана и възможността за поставяне на горна граница на цената на природния газ, по примера на въведеното ограничение за електроенергията за бизнеса. Земеделският заместник-министър обясни, че тази тема трябва да се обсъжда съвместно с ресорните институции.

Представителите на бизнеса откроиха липсата на работна ръка, като една от водещите трудности, пред която са изправени. Според тях, ако сега оранжериите спрат да работят и те бъдат освободени, през следващия сезон няма да има достатъчно брой хора, които да покрият нуждите на бизнеса. Тодор Джиков информира, че със сътрудничеството на Министерството на труда и социалната политика се обмислят начини за облекчаване на процедурите за наемане на работници, което ще повлияе за решаването на този проблем пред земеделските стопани. Той допълни, че е нужно разработването на специални социални програми с цел атрактивност в бранша.

Заместник-министър Джиков представи ставките и подпомагането, което ще получат производителите през следващата година.

„Намирането на удачно решение за изграждане на фотоволтаични системи и акумулаторни устройства за съхранение на ток, с цел автономност при оранжериите, е задача номер едно на служебния кабинет в посока разработване на мярка за кандидатстване със съответния грант, лесно администриране и получаване на съответните разрешителни от отговорните институции“, каза заместник-министър Джиков.