Начало Пазари 10-годишна програма ще популяризира местните и регионални традиционни храни

10-годишна програма ще популяризира местните и регионални традиционни храни

Министерството на земеделието представи Рамкова програма за местните и регионални традиционни храни. Целта е техният икономически потенциал да бъде разкрит и остойностен, както и те да бъдат популяризирани. Документът вече е утвърден от министъра на земеделието Явор Гечев, съобщи заместник-министърът на земеделието Георги Събев. Той проведе среща с производители на традиционни храни.

В Рамкова програма традиционните продукти са набелязани конкретни мерки, насочени към производителите и селските региони.

„Благодарение на разнообразните почвено-климатични условия в България наблюдаваме разнообразие от вкусове и качество, свързани с културата и традициите на регионите. Мерките в програмата са насочени към развитие на местната икономика и агрохранителния отрасъл“, заяви Георги Събев.

Той посочи, че развитието и утвърждаването на тези продукти ще стимулира социално-икономическия растеж на българските региони и общини. Традиционните храни могат да се превърнат в разпознаваем и атрактивен елемент от културната идентичност на България, кулинарната карта и туристическите ни дестинации, подчерта аграрният заместник-министър.

Рамковата програма обхваща територията на цялата страна и селскостопанските продукти и храни, предназначени за консумация от човека, включително и рибни продукти; вина; ароматизирани лозаро-винарски продукти и продукти на основата на плодови вина и оцети; спиртни напитки.

Разработени са осем мерки с предвидени дейности по всяка от тях, които включват проучване, възстановяване и съхраняване на информация за местните и регионалните традиционни продукти; разработване на нормативна рамка за регламентирането им; укрепване на капацитета за контрол; разработване и поддържане на интернет платформа, даваща възможност за развитие на къси вериги, кулинарен и винен туризъм; повишаване на информираността и подкрепа на производителите с информационни и промоционални кампании; подобряване на взаимодействието между производителите и туристическия бранш; насърчаване на сдружаването на производителите; съдействие за защита по европейските схеми за качество.

За „регионални традиционни продукти“ следва да се смятат продукти, които са характерни за даден регион (природо-географски, административен или етнографски) на България и присъстват или са присъствали традиционно в кулинарния бит и местната култура.

За „местни традиционни продукти“ следва да се смятат продукти, характерни за дадено населено място или група от населени места в България. Тези продукти са или са били част от кулинарния облик, традициите и културата на мястото, с което са свързани.

За „местен традиционен продукт“ или „регионален традиционен продукт“ се счита продукт, който се произвежда от типични за региона съставки и по традиционен начин на производство и който има доказана история на производство от поне 30 години към момента на подаване на заявка за признаване на местен традиционен или регионален традиционен продукт.

Потенциалът на местните традиционни и регионалните традиционни продукти като производство, а също така и като социална, културна и здравна стока, е голям, но недостатъчно използван. Те могат да свързват хора от различни населени места, възрасти, култура, религия и социален произход, се посочва в Програмата. Тя е разработена за 10-годишен период.