Начало Агроновини Земеделие 4 431 земеделци са одобрени за подпомагане по „Агроекология и климат“ и...

4 431 земеделци са одобрени за подпомагане по „Агроекология и климат“ и „Биоземеделие“

4 431 са одобрените кандидати, подали заявления за подпомагане през Kампания 2022 по мярка 10 „Агроекология и климат“ (М10) и мярка 11 „Биологично земеделие“ (М11), съобщават от Държавен Фонд „Земеделие”.
В „Система за електронни услуги“ (СЕУ) на Фонда са качени уведомителните писма за одобрение на кандидатите. Целта е те да поемат нов ангажимент по мерките със следните направления:

• „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1), М10 – одобрени са 526 кандидати;
• „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, М10 – одобрени са 1 467 кандидати;
• „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, М10 – одобрени са 570 кандидати;
• „Контрол на почвената ерозия“, М10 – одобрени са 540 кандидати;
• „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“, М10 – одобрени са 144 кандидати;
• „Биологично пчеларство“, М11 – одобрени са 205 кандидати;
• „Биологично животновъдство“, М11 – одобрени са 9 кандидати;
• „Биологично растениевъдство“, М11 – одобрени са 970 кандидати.

Писмата са достъпни в индивидуалния профил на кандидата в СЕУ, от основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” – „Уведомителни писма“, с възможност за „Сваляне на файл“ – https://seu.dfz.bg.

От Фонда припомнят, че до 9 януари 2023 г., поради временно спиране на работата на СЕУ, всички одобрени кандидати може да получат писмата си на място в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по адрес на регистрация (за юридическо лице и едноличен търговец) или постоянен адрес (за физическо лице) в работните дни.