Начало Агроновини Животновъдство CAPA: Свинското месо поддържа високи ценови равнища, поскъпват пилешкото и телешкото

CAPA: Свинското месо поддържа високи ценови равнища, поскъпват пилешкото и телешкото

Според прогнозните данни на НСИ, брутната продукция от месо през 2022 г. се повишава с 23% на годишна база до 1 190 млн.лв. Увеличението се случва предимно под влияние на повишените цени при всички видове меса. Данните показват растеж при производството на свинско месо с 4,6% спрямо 2021 г., докато при пилешкото и говеждото и телешко месо се очертава намаление, съответно с 1,7% и с 1,9%.

Това показват анализите на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA), отразени в бюлетина за декември 2022 г.

Цените на тон кланично тегло на говеждото и телешко месо се покачиха до рекордни нива през 2022 година, отразявайки повишената издръжка на производството и ускоряването на процеса на конвергиране на вътрешните към европейските цени. Очакваната средногодишната цена е 6,28 лв./кг (+42% на годишна база). Намалението на животните в стадата, наред с проблемите с ефективността и конкурентоспособността ще ограничават вътрешното предлагане, което ще движи цените нагоре, но това ще става много по-плавно и в много по-голяма връзка с европейските пазари.

Освен растящите производствени разходи, намаленото предлагане на европейския пазар и смущенията по веригата на доставки, предизвикани от военния конфликт в Украйна, повлияха за рязкото покачване на цените на пилешкото месо. Средното равнище за 2022 г. е около 4,13 лв./кг кланично тегло, което е с 41% над осреднената цена за периода 2019-2021 г. Силното търсене и поскъпването на свинското месо ще поддържа високите ценови равнища и през идните месеци.

Високата степен на концентрация при производителите на свинско месо позволи известно задържане растежа на цените за сметка на производствените маржини през първото полугодие на 2022 г. Под натиска на растящите разходи за фуражи и горива, темпът на увеличение се засили от началото на м.юли, като през м.ноември цената достигна 4,89 лв./кг кланично тегло (+42% на годишна база). Цените на свинското месо в ЕС продължават да са най-изоставащи в своето покачване в сравнение с другите меса.

Според прогнозните данни на ЕК, производството на свинско месо в ЕС ще намалява с 1% годишно през периода 2022-2032 г., като общият спад ще е с около 2,2 млн. тона. Основните причини за това са бързото възстановяване на производството в Китай, което ще се отрази негативно върху износа от ЕС.