Начало Бизнес Патентното ведомство вече предлага електронни услуги за нови сортове растения и породи...

Патентното ведомство вече предлага електронни услуги за нови сортове растения и породи животни

Нови електронни услуги предоставя Патентното ведомство, насочени главно към Сертификати за допълнителна закрила (SPC) и нови сортове растения и породи животни, за които до момента такива не бяха предоставяни, съобщават от Селскостопанската академия. През декември стартираха 42 нови услуги, а съществуващите 90 са надградени с нови функционалности и над 50 допълнителни разновидности на заявяваните обстоятелства.

Създадени са и важни електронни услуги за останалите обекти на индустриална собственост. По този начин е функционално завършен целият пакет от средства за електронна комуникация със заявителите. Вече всички видове искания, свързани със заявки за регистрация и всякакви последващи действия относно обекти на индустриална собственост, регистрирани по национален ред могат да бъдат подавани към ведомството по изцяло електронен път.

Наред с новите услуги, за всички съществуващи услуги са създадени нови функционалности, които имат за цел да улеснят потребителите и да подобрят и прецизират насочването на входящата кореспонденция към конкретни преписки в Патентно ведомство, което ще подобри и ускори документооборота и качеството на обслужване на потребителите като цяло.

В електронната услуга „Справка за обекти на индустриална собственост“, при избор на справка за Сорт растения/Порода животни, е добавена нова възможност за проучване по наименование на сорт/порода.