Начало Агроновини Земеделие Прогноза на CAPA: Потреблението на зърно ще се засили напролет и ще...

Прогноза на CAPA: Потреблението на зърно ще се засили напролет и ще повиши цените

От началото на пазарната година цените на основните култури не се повишават, а дори се отчита известно намаление. Причините са в по-слабото световно търсене. Световното потребление въпреки кризата не намалява и от пролетта най-вероятно ще се засили, което отново ще насочи цените нагоре. Това сочи анализът на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в бюлетина му за декември 2022 г.

Значителното повишение на цените през 2022 г. и структурата на производство в българското земеделие се очаква да доведат до повишение с 20% на брутната продукция от отрасъла, до нива от 12,9 млрд.лв. Петте основни култури формират около 63% от цялата селскостопанска продукция, а в състава само на растениевъдството 84%. Трите основни есенни култури – пшеница, ечемик и рапица заемат площ около 1,43 млн.ха., като преобладаващата площ се пада на пшеницата 1,22 млн.ха. Размерът на реколтираните площи обичайно е сходен със засетите площи, като дори в по-лоши години не пада под 1,5% от засетите.

Първоначалните разчети за брутната продукция от зърнени култури за 2022 г. на НСИ показва 25% ръст в сравнение с 2021 г. и достига 5,5 млрд.лв. Пшеницата, царевицата и ечемика съставляват 5,4 млрд лв., което е 98% от общата стойност.

При маслодайните култури се наблюдава ръст от 19% през 2022 г. на годишна база, като стойността достига 2,8 млрд.лв. Брутната продукция от слънчоглед възлиза на 2,4 млрд.лв., а рапицата на 0,31 млрд.лв., като тези две култури представляват 91% от общата продукция на техническите култури и с 18% повече от стойността на двете култури през миналата година.