Начало Пазари Тотално замряла търговия със зърно – това показва последният бюлетин на МЗм

Тотално замряла търговия със зърно – това показва последният бюлетин на МЗм

В първата седмица на януари е регистриран първият износ на царевица през Пристанище Варна за текущия сезон 2022/23, макар и в ограничен обем от 8 800 тона. Това сочи първият за годината бюлетин на Министерството на земеделието за основните земеделски култури. Експортът на слънчоглед през порта остава в застой, като от началото на септември 2022 г. досега са реализирани едва 2,2 хил. тона.

Засега не е отчетен износ на царевица и слънчоглед – реколта `2022, от Пристанище Бургас.

За сравнение, само продукцията от царевица в област Добрич за последната стопанска година е около половин милион тона.

Общият експорт на пшеница и ечемик през Пристанище Варна от началото на настоящата пазарна година до 8 януари 2023 г. изостава съответно с 51,4% и 91,4% на годишна база.

На този етап няма данни за износ на пшеница, ечемик и рапица от реколта `2022 през Пристанище Бургас, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.

Средно за страната, към 4 януари 2023 г. се наблюдава леко понижение на изкупните цени на пшеница (хлебна и фуражна), царевица и слънчоглед в рамките на 0,9% – 1,3% на седмична база. Без промяна остава цената на ечемика. Съпоставката със същия период на миналата година сочи поскъпване на основните зърнени култури в границите от 6,2% (хлебна пшеница) до 28,5% (ечемик), докато при слънчогледа е налице намаление на цената с 14,5%.