Начало Последни новини 300 декара нови гори ще бъдат създадени край Балчик, Ген. Тошево и...

300 декара нови гори ще бъдат създадени край Балчик, Ген. Тошево и Добрич

300 декара с нови пояси и гори ще бъдат създадени през тази година на територията на ДЛС-Балчик, ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Добрич, съобщават от Североизточното държавно предприятие (СИДП). Почвоподготовката и залесяването ще се извършат със средства от проект „Земите и горите на орела“ и със собствено финансиране. Вторият проект за опазване на малкия креслив орел приключва през август 2024 година, но експертите от СИДП решиха да финализират предвиденото залесяването през тази година, като в Генерал Тошево вече е в ход подготовката на почвата.

Планът за работа през 2023 година беше приет от екипа на СИДП на среща в ДГС-Добрич. По време на събирането бяха набелязани и други текущи задачи свързани с обучения на ловци, теренни проверки за състоянието на гнездата на орела в Североизточна България, работа с деца и др.

В края на срещата експертите решиха да се съберат отново през март, за да се отчетат резултатите от пролетното залесяване в трите стопанства и да планират дейностите свързани със Седмицата на гората.

Проект „Земите и горите на орела“ цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България. Финансирането е по програмата LIFE на Европейския съюз, а продължителността на проекта e 5 години, считано от 02.08.2019 г.