Начало Политики и финансиране Започна обсъждане на Наредбата за директните плащания, включени в Стратегическия план

Започна обсъждане на Наредбата за директните плащания, включени в Стратегическия план

Harvester combine harvesting wheat on sunny summer day.

Публикуван е за обществено обсъждане проектът на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

С прилагане на наредбата се очаква постигането на следните резултати:

– Успешно стартиране на прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г.;
– Усвояване на предвидения за страната ресурс за финансиране на интервенциите, включени в Стратегическия план по линия на директните плащания;
– Ефективна защитата на финансовите интереси на Съюза и на националните средства за съфинансиране на интервенциите в Стратегическия план;
– Предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени.

Дата на приключване на обсъждането е 27 февруари. С проекта за наредба можете да се запознаете ТУК.