Начало Политики и финансиране ДФЗ преведе втори транш от над 9 милиона лева за намален акциз...

ДФЗ преведе втори транш от над 9 милиона лева за намален акциз върху газьола

Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш в размер на 9 398 646 лв. на 13 602 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, съобщават от Фонда. Изплатените средства представляват 9,5% от одобрения размер на държавната помощ за всички кандидати. Първият транш от полагащата се държавна помощ бе изплатен на земеделските стопани през месец ноември 2022 г.

Бюджетът за 2022 г. по схемата, по която се възстановяват разходите на земеделските производители за закупено гориво през 2021 г., е 100 млн. лв. при ставка от 0,41 лв. за литър. Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща тази на кандидатстване за държавната помощ. Фермерите, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.