Начало Новини КРИБ и Община Тервел представят проект „Партньорства за развитие“

КРИБ и Община Тервел представят проект „Партньорства за развитие“

От 11,00 часа в залата на Търговско-промишлената палата в Добрич ще се състои пресконференция за представяне на проект „Партньорства за развитие“, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса на ОП „Добро управление“.

Дейностите по проекта са насочени към създаване на нагласи и проучване на възможности за партньорства в контекста на новия подход в реализирането на регионалната политика през програмен период 2021-2027. Очакван резултат от изпълнението на проекта е извеждането на модели за граждански мониторинг и подкрепа в изпълнението на Плановете за интегрирано развитие на общините ( ПИРО).

Бенефициент по проекта е Сдружение “Работодателска организация “КРИБ – Добрич”, което го реализира в партньорство с Община Тервел.

Стойността на проекта е 59 215.21 лева.