Начало Политики и финансиране НССЗ с изнесени приемни в общините Добричка и Крушари

НССЗ с изнесени приемни в общините Добричка и Крушари

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) обяви график за провеждане на изнесени приемни за първото тримесечие на 2023 г. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на Службата.

По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане.

Експертите на НССЗ разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания или като бенефициенти по мерки от ПРСР.

На 23 февруари от 10.00 до 12.00 часа е срещата в Общинска служба „Земеделие“ на Община Добричка в Добрич.

Същия ден от 13.00 до 15.00 часа експертите ще бъдат в кметството на с. Бранище.

На 24 февруари е срещата в кметството на с. Козлодуйци от 10.00 – 12.00 ч., а от 13.00 до 15.00 ч. – в кметството на с. Смолница.

На 10 март земеделците са поканени в Общинска служба „Земеделие“ в Крушари от 10.00 – 12.00 ч., а от 13.00 до 15.00 ч. – в кметството на село Загорци.