Начало Пазари Продължава застоят в износа на слънчоглед

Продължава застоят в износа на слънчоглед

През изминалата седмица се наблюдава известно раздвижване на износа на царевица през „Пристанище Варна“ ЕАД, с отчетени 49,2 хил. тона. Независимо от това, общо изнесеното количество от началото на пазарната година до момента е със значителните 87 % под нивото отпреди една година. Това сочи седмичният оперативен анализ на Министерството на земеделието за основните земеделски култури.

Експортът на слънчоглед през порта остава в застой, като от началото на септември 2022 г. досега са реализирани едва 2,2 хил. тона. До момента не е регистриран експорт на царевица и слънчоглед – реколта `2022 от „Пристанище Бургас“.

Към 25 януари 2023 г. средните изкупни цени на хлебна и фуражна пшеница за страната се понижават съответно с 2,4% и 4,1% на седмична база, а тази на царевицата – с 3%. Цената на ечемика остава без промяна спрямо предходната седмица, докато при слънчогледа се отчита лека корекция в посока нагоре – с 1,3%.

Цената на хлебната пшеница към 25 януари 22023 г. е 513 548 535 лв./тон без ДДС, при 548 лв. седмица по-рано и 513 лв. преди една година. Цената на фуражна пшеница е съответно 513 лв., 535 лв. и 498 лв.

Царевица – 509 лв. към 25 януари, при 525 лв. преди седмица и 481 лева преди година

Слънчоглед – 954 лв. към 25 януари, при 942 лв. преди седмица и 1 122 лв. преди година