Начало Агроновини Животновъдство В ДЗИ-Ген. Тошево отглеждат единственото в страната стадо овце от Североизточна тънкорунна...

В ДЗИ-Ген. Тошево отглеждат единственото в страната стадо овце от Североизточна тънкорунна порода

Добруджански земеделски институт край гр. Генерал Тошево на Селскостопанска академия разполага с две племенни животновъдни ферми – говедовъдна и овцевъдна, съобщават от научното звено.

Овцевъдството е представено от Североизточна българска тънкорунна порода, създадена в Инстута в резултат на задълбочена селекция, чието начало датира от 1952 г. Макар че през 1972 година Добруджански земеделски институт официално прекратява селекционната дейност в животновъдството, тук и до днес успешно се поддържа единственото племенно стадо в България от този тип, наброяващо около 1300 овце. Породата е с предназначение за добив основно на вълна и месо. Животните са със здрава конституция и добър екстериор. Плодовитостта е в рамките на 125–135%. Средната млечност за лактационен период е 95–100 литра.

Породата попада сред породите, застрашени от изчезване и от 2013 г. се субсидира от ДФ „Земеделие“ по направление „Породи, застрашени от изчезване“ от Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Субсидиите обаче са недостатъчни, за да покрият разходите по поддържане на стадото. Единствено благодарение на желанието да се поддържа тази ферма, която сама по себе си е уникална, и благодарение на растениевъдната дейност на Института животните получават нужните храна и грижи. За изхранването им се отглеждат зърнени, бобови, тревни фуражи, силажи и сенажи – ечемик, тритикале, овес, царевица за зърно, грах, люцерна и царевица за силаж.

Основна порода в говедовъдството на Добруджански земеделски институт е Българското черно-шарено говедо. Поддържаното стадо е от около 400 глави добитък, а средната млечност за лактация е 4980 литра. Маслеността на млякото е 3,8%. В стадото има около 190 млечни крави, от които ежегодно се добиват около 1 милион литра краве мляко.

Животните в Добруджански земеделски институт се отглеждат хуманно. Двата стопанисвани животновъдни обекта са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Покрит е задължителният стандарт за свободна подова площ и са осигурени условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената и подобряване на тяхното здраве. Двете ферми покриват всички изисквания за хуманно отношение към животните съгласно Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Предприети са стъпки за субсидиране на стадата по тази мярка.В