Начало Политики и финансиране Индексират цените за доставки на плодове, зеленчуци, мляко и мед по училищните...

Индексират цените за доставки на плодове, зеленчуци, мляко и мед по училищните схеми

Държавен фонд „Земеделие“ индексира цените за доставки на плодове, зеленчуци, млечни продукти и мед по училищни схеми, съобщават от Фонда. Методиката с таблиците за единични разходи по схемите за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България e изменена. Причината за това са колебанията на цените на стоки и услуги, породени от военния конфликт в Украйна, както и в следствие на задълбочаващата се икономическа рецесия в световен мащаб.

При определяне на цените на порция се взима предвид общият индекс на потребителски цени (ИПЦ) от НСИ. Индексацията на цените ще се приложи за втория учебен срок до края на учебната 2022/2023 г. Това е второто увеличение на цените на продуктите по училищните схеми за настоящата учебна година. На сайта на ДФ „Земеделие“ са публикувани таблиците за единични цени за учебната година 2022/2023 г.

До момента са изплатени близо 14 милиона лева по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2022/2023 г. От тях близо 11 милиона лева са за реализирани доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. Останалите средства, в размер на 510 292 лв., са за възстановяване на разходи за доставка на пчелен мед. ДФЗ изплати и 2 309 164 лв. за възстановяване на Данък добавена стойност (ДДС) на одобрени фирми – изпълнители.