Начало Политики и финансиране Индикативната работната програма на ПМДР за 2023 г. е отворена за обществено...

Индикативната работната програма на ПМДР за 2023 г. е отворена за обществено обсъждане

За обществено обсъждане е публикувана индикативната годишна работна програма (ИГРП)за 2023 г. на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Планирани са мерки за компенсации в риболовните, развъдните и преработвателни дейности.

Три са процедурите за компенсации на операторите за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от войната върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.

Допустими кандидати по процедурите са собственици на риболовни кораби, регистрирани по търговския закон и физически лица от подсектор „Риболов“; ЕТ ли юридически лица, регистрирани по Търговския закон от подсектор „Аквакултури“; ЕТ или юридически лица, регистрирани по Търговския закон от подсектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

Съфинансирането е 100 % и е в размер 200 000 лева.

Писмени възражения, предложения и коментари по документите могат да се изпращат до 17:00 ч. на 06.03.2023 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. може да видите тук: