Начало Политики и финансиране Обсъдиха засилване на търговията с агро-хранителни стоки на Балканите

Обсъдиха засилване на търговията с агро-хранителни стоки на Балканите

Засилване на търговията с агро-хранителни стоки сред страните на Балканския регион бе във фокуса на разговорите по време на Балканската среща за регионалните предизвикателства пред продоволствената сигурност във времена на кризи, която се проведе в София. В нея участваха представители на земеделието от Румъния, Гърция, Хърватия, Черна гора, Косово, Словения и България.

Дебатът се фокусира върху оползотворяването на регионалния потенциал за устойчиво производство, както и върху обмена на опит по отношение на кръговата биоикономика.

„Страните от региона често гледат към по-далечни или големи пазари, където обаче и световната конкуренция е много по-голяма. Често се подценява потенциалът на нашия собствен регион от десетки милиони потребители, който също дава възможности за търговия и развитие”, коментира заместник-министър Георги Събев. „Последните кризи показаха, че глобалните предизвикателства като Ковид кризата и войната в Украйна могат да окажат сериозни сътресения върху местните пазари както у нас, така и в други съседни страни. По-тясното сътрудничество между нашите страни ще помогне на производителите ни за успешна реализация на фона на настоящи или бъдещи предизвикателства”, допълни още Събев.

По време на срещата беше поставен акцент върху значението на науката и иновативните решения, благодарение на които се развиват добри земеделски практики и се внедряват технологии, които повишават устойчивостта на сектора.
Основна тема, около която се обединиха всички участници, беше значението на кооперирането и на създаването на регионални вериги на доставки. Експертите коментираха и предимствата при използването на местни сортове в контекста на климатичните промени, които се явяват съществено предизвикателство в аграрната сфера.

Участниците в срещата обсъдиха възможностите за бъдещо балканско сътрудничество в областта на селския туризъм, включително предлагането на общи маршрути, както и съвместени проекти за защита на общи балкански хранителни продукти. Гърция, Румъния, Хърватия и Словения поставиха акцент в развитието на схемите за качество на ЕС като изключително важен елемент от подпомагането на икономиката в селските райони. Заместник-министър Събев представи Българската програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти, която беше приета през декември миналата година, чиято основна цел е да дава видимост на български традиционни продукти и да помага развитието на селските райони. Участниците в срещата подчертаха и необходимостта от системен и интегриран подход при вземане на решения за постигане на устойчиво производство и потребление във времена на кризи.

Всички делегати се обединиха около мнението, че е необходимо да се работи на регионално ниво за насърчаване на местното производство и късите вериги на доставки. „Тази дискусия поставя основата на обмяна на опит и добри практики между държавите от Балканите като начин за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на земеделието“ коментира министър Явор Гечев. И допълни, че за постигането на всичко това е необходима повече ангажираност от страна на правителствата, неправителствените организации и земеделските производители.